Contact

NGUYEN TOAN CO., LTD.

93 THANH THAI STREET, KHUE TRUNG WARD, CAM LE DISTRICT

DANANG VIETNAM

TEL: (84) 5113 699 408

FAX: (84) 5113 699 409

info@nguyentoan.vn ; ngtoan409@vnn.vn

www.nguyentoan.vn

PAYMENT:
Tiếng việt
Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nguyên Toàn
Tài khoản số : 104 2082 7744 023
Tên ngân hàng : Techcombank chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ ngân hàng : 97 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng
Swift code : VTCB VNVX
English
Beneficiary name: Nguyen Toan Commercial & Service Co., Ltd.
Bank account No: 104 208 277 44015
Baneficiary Bank: Techcombank Danang Vietnam
Baneficiary Bank address: 97 Phan Chau Trinh, Danang, Vietnam .
Swift code : VTCB VNVX